Privacy

הסכם פרטיות זה מסדיר את האופן שבו HOTCAM.CO.IL (להלן “החברה” או “האתר”) אוספת, משתמשת, שומרת וחושפת מידע שנאסף מהמשתמשים (משתמש- כל אדם אשר גולש באתר) של האתר.

מדיניות פרטיות זו חלה על האתר ועל כל המוצרים והשירותים המוצעים בו.

החברה גיבשה מסמך מדיניות בנושא שמירה על הפרטיות, כדי להמחיש את מחויבותה לעניין ולהביא לידיעת המשתמשים בשירות זה את המידע שהחברה אוספת אודותיהם, ועל שימוש אפשרי במידע זה. להלן תיאור שיטות הפעולה לאיסוף ולהפצת המידע.

 

החברה לא תשתמש בפרטיך כדי לייחצן מוצרים אחרים אחרים ולא תעביר את פרטי הקשר שלך לשום גורם חיצוני.

לבחורות שחברות באתר לא תהיה גישה לפרטיך האישיים, הן לא יכולות לדעת עליך כלום מלבד הפרטים אותם תבחר להציג בעת הרשמתך לאתר. כאמור אנו ממליצים בתוקף לבחור בפרטים אשר לא מזהים אותך "בעולם האמיתי" והם ישמשו לזיהוי שלך רק באתר עצמו.

 

החברה לא תחייב אותך באופן אוטומטי אף פעם, החיוב יהיה ביוזמתך במידה ואכן יהיה.

 

החברה לא שומרת על הדיסק הקשיח שלך מידע מעבר למידע הבסיסי הדרוש לתפעולו של הכרטיס שלך באתר.

 

האתר מתחזק רשימת תפוצה של משתמשים, באפשרותך למחוק את עצמך מהרשימה בכל עת.

 

במידה והאתר ישלח לך מייל מאחת הבחורות או מהאתר עצמו, באותו המייל יהיה לינק המאפשר לך לבטל שליחות עתידיות ומוציא אותך מרשימת התפוצה.

 

החברה רשאית להשתמש בפרטי כרטיס האשראי שלך לצורך חיובך בעסקה אשר אתה ביצעת. החברה לא תשתמש בפרטי האשראי שלך לכל דבר נוסף. פרטיך נשמרים באופן מוצפן על ידי אלגוריתם הצפנה וכן על ידי פרוטוקול הצפנה מסוג SSL.

 

שרתי החברה מאובטחים לפי אמות המידה הנדרשות בשוק, ומחזיקים בתקנים הנדרשים על ידי חברות האשראי.

החברה נוקטת בסטנדרטים הנהוגים בתעשייה להבטחת הסודיות של המידע האישי שלך, כגון ”SSL”, ו-”FIREWALLS”. החברה משתמשת בשיטות אבטחה מתקדמות להגנה על מידע אישי מפני מפני גישה בלתי מורשית של גורמים בתוך החברה ומחוצה לה. יש לציין כי החברה תפעל ככל אשר ניתן על מנת להגן על המידע שמגיע דרך האתר. אולם, ומבלי לפגוע באמור לעיל, החברה לא תישא באחריות למאגר המידע מעבר להגנה סבירה בנסיבות העניין.

 

הנך מתחייב בפני החברה כי המידע המופיע בכרטיסך, לרבות תמונתך, פורסם על ידך וכי הנך האחראי הבלעדי על הכרטיס שלך, לרבות כל הפרטים, התמונות והמידע הכלולים בו. למעט מידע שאין לגביו זכויות קניין והינו ברשות הציבור, לא תהיה רשאי להעתיק, לפרסם, להעביר, להפיץ, להציג לאחרים או למכור כל מידע קנייני שכזה. הינך מתחייב לא לחשוף מידע או תמונות של צד שלישי כלשהו.

 

לחברה אין שליטה על תוכן ההודעות המועברות בינך ובין הבחורות / שאר המשתמשים באתר. כל ההתכתבויות שתיחשף אליהן באתר בזמן אמת לא מפוקחות על ידינו והינם באחריותך בלבד. כל התכנים באתר באחרית המשתמשים בלבד.