היתה בעיה בחיוב כרטיס האשראי שלך

הכרטיס שסיפקת לא חוייב.

אנא ודא שוב כי כל הפרטים שסיפקת תקינים ונסה שוב.

אם אתה בטוח כי הפרטים שסיפקת תקינים, פנה לחברת האשראי שלך.

לידיעתך, חל איסור חמור להשתמש בכרטיסים של צד שלישי ועבירה זו תטופל במלוא החומרה.